Visuaalisen ilmeen suunnittelu

Merkeistä kokonaisiin yritys/yhdistys-identiteetteihin

Visuaallinen ilme on usein ensikosketus  yritykseen, yhteisöön tai organisaatioon. Siksi sen merkitystä ei voi liioitella. Huolella luotu visuaalinen ilme antaa uskottavuutta, auttaa erottumaan ja antaa lupauksen laadusta.

Ilmeen rakentaminen aloitetaan useun tunnuksesta, logosta ja merkistä. Siihen kuuluu myös painettu ja sähköinen lomakkeisto. Luonnollisesti hyvin toteutetut kotisivut ovat  välttämättömät. Onnistumisen kannalta oleellista on myös toimeksiantajan kokonaisvaltainen sitoutuminen valittuun graafiseen linjaan.

Olemme suunnitelleet lukuisia visuaalisia identiteettejä yrityksille ja yhteisöille vuosien varrella.

Alla näet muutamia esimerkkejä logoista, merkeistäja tunnuksista, joita A-Productions on suunnitellut, ja sivun alalaidassa "case-Fipsu", jossa avataan identiteetin rakentamisen prosessia.

"Case Fipsu"

Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry   tukee ja koordinoi seitsemän eri ammattiliiton yhteistyötä kansainvälisessä edunvalvonnassa.

Yhdistys tarvitsi tunnuksen joka toimii sekä Suomessa, että kansainvälisesti. Toimeksiantajan kanssa päädyttiin pelkkään logoon (nimen kirjoitusasu ilman merkkiä),  joten logon typografinen ilme muotoiltiin ainutlaatuiseksi.

SUOMEN JULKISEN ALAN AMMATTILIITTOJEN EU-YHDISTYS FIPSU Ry

Graafinen ohjeisto

Kaiken perusta on graafinen ohjeisto, josta tässä  malli. Yleisesti on osoittautunut, että mitä selkeämpi ja yksinkertaisempi ohjeisto on, sitä paremmin yritys/yhteisö sitoutuu sitä käyttämään.

Graafinen ohjeisto on kartta joka ohjaa yritystä näkymään kaikissa välineissä ennalta määritellyllä tavalla. Se määrittää mm. tunnuksen värit, eri versiot ja typografian (käytettävät kirjasimet)

Typografia

Graafiseen ohjeistoon kuuluu myös  typografian määrittäminen, eli käytettävien fonttien valinta. Fipsun materiaaleissaan käyttämä fontti on perinteinen Gill Sans.

Sovellukset

On tärkeää, että valittu visuaalinen ilme toteutuu kaikessa viestinnässä. Alla otos Fipsu ry:n  lomakkeistosta ja painomateriaaleista.

Takaisin ylös

Ari-Pekka Maunuksela

puh. 0400 514 422

e-mail: ari@approd.fi

© A-P Productions Oy 2019